Τεχνικός Συστημάτων Παρακολούθησης (VS 11/2023)

Lexis Πληροφορική
  • Post Date: February 26, 2024
  • Apply Before: January 1, 2028
  • Applications 1
  • Views 50
Job Overview

Η LEXIS Πληροφορική Α.Ε., με εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και την Ασφάλεια Δικτύων
από το 1986, ζητά να προσλάβει άμεσα Τεχνικό Συστημάτων Παρακολούθησης για τα
κεντρικά της γραφεία στο Γέρακα Αττικής.

Αρμοδιότητες:
• Καθημερινή επικοινωνία με τους υπάρχοντες πελάτες για επίλυση τεχνικών
προβλημάτων
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προτεινόμενου εξοπλισμού/λύσης
• Έλεγχος και επισκευή των προϊόντων
• Επικοινωνία με τους κατασκευαστές

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής στον Τεχνολογικό κλάδο.
• Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε φυσική
εγκατάσταση/παραμετροποίηση συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης
(Κάμερες & Video Analytics).
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών για επικοινωνία με τους κατασκευαστές.
Προφίλ Υποψηφίου:
• Ευχέρεια στην επικοινωνία και επαγγελματική προσέγγιση
• Ικανότητα διαχείρισης σύνθετων τεχνικών προβλημάτων
• Δίπλωμα αυτοκινήτου/μηχανής
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)
• Ηλικία έως 35 ετών.

Προσφέρουμε:
• Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
• Διαρκείς εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
• Εργασία σε ένα μοντέρνο, ευχάριστο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις/συνεντεύξεις θα είναι άκρως εμπιστευτικές.

Αποστολή βιογραφικών στο email career@lexis.gr με κωδικό θέσης VS 11/2023.

Job Detail
  • QualificationΑΕΙ-ΤΕΙ
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.